Kwaliteitsmanagement en bestuursondersteuning voor zorg en welzijn

Op zoek naar een kwaliteitsadviseur of bestuursondersteuner voor uw zorg- of welzijnsorganisatie? Bij NORM4U gaat het om content, structuur en focus. Ik creëer samenhang en duidelijkheid in processen, nota’s en besluitvorming. Ik verbind koppen en staarten tot een logisch geheel, in samenwerking met alle betrokkenen.

Wanneer kunt u bij mij terecht?

  • Als u tijdelijk ondersteuning wilt om uw kwaliteitsmanagementsysteem goed op de rit te krijgen.
  • Als u begeleiding wilt in het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem en/of het toewerken naar ISO- of HKZ-certificering.
  • Als u tijdelijk iemand nodig heeft om processen, procedures, protocollen, beleidsnota’s of analyses te optionaliseren of schrijven.
  • Als u ondersteuning wilt bij het voorbereiden van stukken voor en verslaglegging van vergaderingen (raad van toezicht, cliëntenraad, ondernemingsraad, …)

Welke organisaties bedien ik?

  • Zorginstellingen (jeugdzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ instelling, RIBW, instelling zonder schotten, …)
  • Welzijnsorganisaties
  • Vrijwilligersorganisaties

Mijn visie: content, structuur en focus

Content is de boodschap

Mijn aanpak is no nonsense. Nota’s en processen moeten de werkelijkheid en reële doelstellingen beschrijven. Ze zijn kort en krachtig. Ze zijn voor iedereen te begrijpen die er mee moet werken. En ze dragen daadwerkelijk bij aan een betere organisatie.

Structuur is het verhaal

Ik breng structuur aan. Binnen en tussen processen, documenten en afdelingen. Het aanbrengen van structuur is een laagdrempelige ingang voor verandering. We doen het namelijk altijd samen. En in de gesprekken rondom een proces komen doelen en waarden – en de manier waarop men die uit – vanzelf aan de orde. Zo ontstaat vanzelf, van binnenuit, relatie met de strategie. En zo krijgt de cultuur van de organisatie ook meer een gezicht.

Focus is de norm

Ik leg de focus op duidelijke doelen. De organisatie heeft een missie die in de praktijk van alledag in zekere mate tot stand moet komen. Deze focus laat ik terug komen in besprekingen en de resulterende documenten. De klant / burger / cliënt / patiënt is hierbij het uitgangspunt.

Wie ben ik?

Mijn naam is Janneke Maan. Vanuit een hart voor mensen heb ik de studie Beleid en Management in de Gezondheidszorg gevolgd. Daarna ben ik in en buiten de zorg- en welzijnssector werkzaam geweest, zowel in dienstverband als in vrijwillige setting. De laatste jaren richt ik me specifiek op kwaliteitsmanagementsystemen en bestuurlijke ondersteuning. Op mijn LinkedIn profiel kunt u eventueel aanvullende informatie vinden.

Contact opnemen

Bel 06 4115 3607 of mail naar [email protected].